Fă ce vrei tu să fie întreaga ta lege!

Asociatia Ucenicii Intunericului este prima și cea mai mare organizație culturala din România care are drept scop ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre cultele sataniste și a științelor demonolatre. Are sediul in Sibiu, Romania. În afară de promovarea informațiilor cu privire la cultele sataniste și a științelor ezoterice, asociația desfășoară activități religioase, campanii de ecologizare și apărare a patrimoniului dacic, diverse activități educaționale (colocvii, conferințe, centre educaționale), sprijină dreptul de cult al adepților săi, sesiuni de practici yoga, tantra etc.

Cum suntem organizați?

Ca și grup tematic al Asociației THE NEW PAGAN DAWN, statutul nostru este unul autonom și independent fapt ce ne conferă protecție și recunoaștere juridică, cât și libertatea de a ne manifesta.

Conducerea e organizată de o Adunare Generală (agapă) și e prezidată de un Consiliu al Marilor Maeștri Intunecați, cât și organele executive sunt reprezentate de departamente și comisii externe, ale Asociației THE NEW PAGAN DAWN, unde suntem reprezentați.

Administrația UI

Consiliul Marilor Maestrii Intunecati (CMMI) este organul executiv central al Asociației Ucenicii Intunericului.


Mandatul membrilor este de 4 ani.


MEMBRII FONDATORI & PRIMUL CD

ERA IOANITILOR (2018-2022)

  1. Președinte, Rev. Lavric Ioan
  2. Vicepreședinte, Rev. Astaroth Daniel
  3. Secretar, Rev. Onofrei Mihaela